duminică, 24 ianuarie 2016

MASURATORI TERESTRE - ODG 700 COMPLETAT IN 2016
ORDIN nr. 700 din 9 iulie 2014 (*actualizat*)
privind aprobarea Regulamentului de avizare, receptie si inscriere in evidentele de cadastru si 
carte funciara
EMITENT: AGENTIA NATIONALA DE CADASTRU SI PUBLICITATE IMOBILIARA
PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL nr. 571 din 31 iulie 2014
Data intrarii in vigoare : 30 august 2014


Prezenta forma intra in vigoare de la 1 ianuarie 2016


Forma actualizata a acestui act normativ la data de 4 ianuarie 2016 este formata prin includerea 
tuturor modificarilor Si completarilor aduse de catre:  ORDINUL nr. 1.140 din 5 noiembrie 2014; 
 RECTIFICAREA nr. 700 din 9 iulie 2014; ORDINUL nr. 1.340 din 26 noiembrie 2015.

Avand in vedere:
- dispozitiile art. 4 lit. a) Si c), art. 20, art. 24 alin. (2) Si art. 40 alin. (2) din Legea cadastrului Si 
a publicitatii imobiliare nr. 7/1996, republicata, cu modificarile Si completarile ulterioare;
- dispozitiile art. 1 alin. (5) din  Ordinul viceprim-ministrului, ministrul administratiei si internelor,
 nr. 39/2009 privind aprobarea tarifelor pentru serviciile furnizate de Agentia Nationala de Cadastru 
Si Publicitate Imobiliara Si unitatile sale subordonate Si a taxei de autorizare pentru persoanele care
 realizeaza lucrari de specialitate din domeniile cadastrului, geodeziei Si cartografiei, cu modificarile
 Si completarile ulterioare,
in temeiul art. 3 alin. (12) din Legea nr. 7/1996, republicata, cu modificarile Si completarile ulterioare, coroborat cu art. 15 alin. (3) din Regulamentul de organizare Si functionare a Agentiei Nationale de Cadastru Si Publicitate Imobiliara, 
aprobat prin  Hotararea Guvernului nr. 1.288/2012, cu modificarile ulterioare,

Masuratori Topografice/Documentatii Cadastrale

Cadastru, cuprinde totalitatea lucrărilor necesare pentru identificarea, măsurarea şi reprezentarea pe hărţi şi planuri cadastrale a bunurilor imobile de pe întreg teritoriul ţării, indiferent de destinaţia lor şi de proprietar. Prin introducerea cadastrului, se realizează cunoaşterea şi furnizarea, în orice moment, a datelor cadastrale din punct de vedere cantitativ, calitativ şi juridic a bunurilor imobile din cuprinsul unui teritoriu cadastral.
 Topografia, se ocupă cu studiul, măsurarea şi reprezentarea pe planuri şi hărţi a terenului cu toate formele de planimetrie şi de relief existente. În cadrul măsurătorilor topografice, ce se execută pe suprafeţe mici, nu se ţine seama de curbura Pământului.

luni, 14 octombrie 2013

Dvs. aveti ideea, noi venim cu solutia !

Nu suntem simpli constructori ! Pana la ridicarea obiectivului propriu-zis consideram util si necesar sa ne consultam in privinta alegerii celor mai bune directii si solutii. Asadar, consultanta reprezinta prima etapa a colaborarii cu noi, in dezvoltarea unui proiect.

Analiza initiala
In cadrul analizei initiale va sustinem in conturarea clara si defintivarea conceptului obiectivului dorit.
Impreuna stabilim scopul proiectului, realizam planurile de configurare a viitorului obiectiv, a drumurilor de acces si a solutiilor de compartimentare.  Tot aici realizam planuri pentru proiectarea vederilor de fatada, facem mentiuni succinte asupra materialelor principale folosite la fatada si lansam propunerea de structura.
O analiza initiala bine realizata va scuteste de costuri si intarzieri importante ce pot interveni datorita unor modificari solicitate pe parcurs.

Achizitia locatiei
Pentru a veni in intampinarea exigentelor dumneavoastra cu servicii cat mai complete, va punem la dispozitie si consultanta noastra in domeniul imobiliar, in vederea stabilirii si achizitionarii locatiei optime pentru constructie.

Proiectarea constructiei
Utilizarea celor mai noi tehnologii si solutii tehnice va pot aduce economii importante in bugetul constructiei. Datorita experientei acumulate si parteneriatelor strategice cu firme de proiectare din domeniu, va oferim cele mai bune solutii si garantia obtinerii unei cladiri adaptate perfect scopului initial.

Obtinerea de avize si autorizatii
De multe ori, demararea sau derularea unui proiect incetineste sau chiar stagneaza  datorita intarzierilor in obtinerea autorizatiilor si avizelor necesare. Noi va vom sprijini in depasirea acestor adevarate obstacole, fluidizand la maximum procesele de obtinere a principlalelor avize si autorizatii:
 • Certificat de Urbanism
 • Acorduri si Avize solicitate prin Certificatul de Urbanism, de la:
§   
  • Inspectia de Stat in Constructii
  • RENEL
  • ROMGAZ
  • ROMTELECOM
  • PSI
  • etc.
 • Autorizatie de Construire
Servicii de specialitate
O serie de alte servicii de specialitate sunt necesare in obtinerea autorizatiilor si demararea lucrarilor la un obiectiv. Prin prisma celor experimentate de noi, va asiguram o selectie a celor mai bune firme pentru prestarea serviciilor de:
 • Executie ridicare topografica
 • Executie de studiu geotehnic
 • Intocmire de scenariu de foc
Diverse alte studii de specialitate